5 lời nhắn gửi đến du khách Trước khi đến Bạch mã, bạn nên đặt trước các dịch vụ và đem theo áo ấm và giày đế thâp; Xe máy hoặc ô tô trên 16 chổ ngồi không được phép lên đỉnh Bạch Mã; Không nên mong đợi ở Bạch Mã có những khách sạn sang trọng, sàn nhảy, quán karaoke hay những món ăn, quà lưu niệm có nguồn gốc từ động vật rừng; Bạn có thể bị phạt tiền nếu xả rác, nhổ cây, bẻ cành hay vi phạm các quy định cấm khác khi ở Bạch Mã; Chúng tôi rất biết ơn nếu bạn lưu ý các biển chỉ dẫn, nội quy tham quan và giúp chúng tôi thực hiện những điều đó (07.02.2021) *** 

Chức năng và nhiệm vụ

Vườn quốc gia Bạch Mã là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, có chức năng quản lý bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng; bảo tồn, phát huy các giá trị đặc biệt về thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật, di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan, nghiên cứu khoa học, cung ứng dịch vụ môi trường rừng và du lịch sinh thái thuộc phạm vi được giao quản lý và theo qui định của pháp ...

Ban giám đốc

Thông tin giới thiệu về Ban giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã, về chức năng, nhiệm vụ

Phòng Tổ chức hành chính

Thông tin giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và biên chế của phòng Tổ chức hành chính thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã

Phòng Kế hoạch tài chính

Thông tin giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và biên chế của phòng Kế hoạch tài chính thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã

Hạt kiểm lâm

Thông tin giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Hạt kiểm lâm thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã

Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật

Thông tin giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã

Trung tâm Giáo dục môi trường & Dịch vụ

Thông tin giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Trung tâm Giáo dục môi trường & Dịch vụ môi trường thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã

Phòng Khoa học & hợp tác quốc tế

Thông tin giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và biên chế của phòng Khoa học & hợp tác quốc tế thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã