5 lời nhắn gửi đến du khách Trước khi đến Bạch mã, bạn nên đặt trước các dịch vụ và đem theo áo ấm và giày đế thâp; Xe máy hoặc ô tô trên 16 chổ ngồi không được phép lên đỉnh Bạch Mã; Không nên mong đợi ở Bạch Mã có những khách sạn sang trọng, sàn nhảy, quán karaoke hay những món ăn, quà lưu niệm có nguồn gốc từ động vật rừng; Bạn có thể bị phạt tiền nếu xả rác, nhổ cây, bẻ cành hay vi phạm các quy định cấm khác khi ở Bạch Mã; Chúng tôi rất biết ơn nếu bạn lưu ý các biển chỉ dẫn, nội quy tham quan và giúp chúng tôi thực hiện những điều đó (07.02.2021) *** 

Trung tâm Giáo dục môi trường & Dịch vụ

Thông tin giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Trung tâm Giáo dục môi trường & Dịch vụ môi trường thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã

1. Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục bảo tồn thiên nhiên; tổ chức, quản lý hoạt động du lịch sinh thái và kinh doanh một số dịch vụ du lịch. Trung tâm là đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Vườn. Trung tâm có con dấu riêng; chịu trách nhiệm các khoản thu, chi của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và quy chế của Vườn.

2. Nhiệm vụ

2.1. Về giáo dục môi trường

- Xây dựng và thực hiện các chương trình giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ rừng cho du khách và dân cư vùng đệm.

- Quản lý, xây dựng và phát triển thông tin diễn giải về môi trường, văn hóa, lịch sử ở các phòng trưng bày, các điểm du lịch và đường mòn du lịch ở trong Vườn.  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác của Vườn biên soạn các nội dung tuyên truyền, giáo dục bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên để nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương vùng đệm và du khách.

-  Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên cho du khách và cộng đồng dân cư ở vùng đệm.

-  Quản lý, bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử, văn hoá, các đường mòn, sản phẩm du lịch và các danh lam thắng cảnh trong Vườn.

2.2.Về dịch vụ, du lịch sinh thái

- Sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên thiên nhiên, các giá trị cảnh quan, văn hoá, lịch sử, các công trình, sản phẩm nghiên cứu, bảo tồn của Vườn để tổ chức hoạt động du lịch sinh thái.

- Tham mưu Giám đốc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch, đề án, dự án phát triển dịch vụ du lịch sinh thái thuộc phạm vi quản lý của Vườn và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tìm kiếm đối tác và tham mưu cho Giám đốc tổ chức cho thuê tài sản công, liên doanh, liên kết hoặc cho thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của các tổ chức, cá nhân trong địa bàn Vườn quản lý theo đúng quy định.      

- Tổ chức xây dựng, trình Giám đốc Vườn phê duyệt, thực hiện các chương trình, kế hoạch, hoạt động quảng bá, tiếp thị nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan Vườn.

- Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho cộng đồng vùng đệm của Vườn tham gia phát triển các hoạt động dịch vụ, du lịch sinh thái trong và ngoài Vườn để tạo thêm thu nhập.

- Tổ chức đón tiếp, bán vé, hướng dẫn và cung cấp các dịch vụ phục vụ khách tham quan theo đúng quy định của Vườn và pháp luật.

- Theo dõi, quản lý du khách, điều tra đánh giá và báo cáo thống kê khách tham quan Bạch Mã và các điểm du lịch cộng đồng vùng đệm của Vườn.

- Thực hiện đầy đủ các quy định của đơn vị về quản lý, sử dụng tài chính và quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị được giao phục vụ dịch vụ du lịch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc phân công.

2.3. Về nhiệm vụ của Văn phòng Đại diện

- Thực hiện công tác giao dịch, đón tiếp khách trong và ngoài nước đến tham quan hoặc làm việc với Vườn tại Huế.

- Quản lý trang thông tin điện tử của Vườn: cập nhật thông tin hoạt động của Vườn; giới thiệu quảng bá, tiếp thị các chương trình, dịch vụ du lịch sinh thái ở Vườn và các tương tác đa phương tiện qua mạng xã hội để cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho du khách trong và ngoài nước.

- Xây dựng kế hoạch quảng bá, tiếp thị các sản phẩm du lịch, dịch vụ của Vườn và phối hợp với các đơn vị du lịch để tổ chức thực hiện các dịch vụ du lịch, các chương trình Tour trọn gói Huế - Bạch Mã hoặc Tour du lịch ở vùng đệm để tăng nguồn thu cho đơn vị và địa phương.

- Quản lý, sử dụng nhà văn phòng đại diện tại Huế và các trang thiết bị được giao phục vụ công tác.

- Tìm kiếm đối tác và tham mưu cho Giám đốc tổ chức liên doanh, liên kết hoặc cho thuê một số diện tích chưa sử dụng hết của Văn phòng để tạo thêm nguồn thu cho đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Giám đốc phân công.

3. Cơ cấu tổ chức

- Cơ cấu bộ máy Trung tâm gồm có Giám đốc Trung tâm, Phó Giám đốc Trung tâm và các viên chức chuyên môn. Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Vườn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức theo phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp.

- Giám đốc Trung tâm điều hành toàn bộ các hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về hoạt động của Trung tâm; bố trí, phân công nhiệm vụ cán bộ viên chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn, bảng mô tả vị trí việc làm và nhiệm vụ được giao; Phó giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

- Viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do Giám đốc Trung tâm phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Biên chế của Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ: 09 biên (thực hiện theo quy chế làm việc và bảng mô tả vị trí việc làm).