5 lời nhắn gửi đến du khách Trước khi đến Bạch mã, bạn nên đặt trước các dịch vụ và đem theo áo ấm và giày đế thâp; Xe máy hoặc ô tô trên 16 chổ ngồi không được phép lên đỉnh Bạch Mã; Không nên mong đợi ở Bạch Mã có những khách sạn sang trọng, sàn nhảy, quán karaoke hay những món ăn, quà lưu niệm có nguồn gốc từ động vật rừng; Bạn có thể bị phạt tiền nếu xả rác, nhổ cây, bẻ cành hay vi phạm các quy định cấm khác khi ở Bạch Mã; Chúng tôi rất biết ơn nếu bạn lưu ý các biển chỉ dẫn, nội quy tham quan và giúp chúng tôi thực hiện những điều đó (07.02.2021) *** 

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Vườn có Giám đốc và không quá 02 Phó giám đốc do Tổng cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

a) Giám đốc đồng thời là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, điều hành toàn bộ hoạt động của Vườn, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục lâm nghiệp và trước pháp luật về hoạt động của Vườn; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thuộc Vườn; chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Vườn; bố trí công chức, viên chức, người lao động phù hợp với nhiệm vụ được giao.

b) Phó giám đốc Vườn giúp Giám đốc Vườn theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách hoặc ủy quyền.

2. Các phòng chuyên môn:

a) Phòng Tổ chức, Hành chính;

b) Phòng Kế hoạch, Tài chính;

c) Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế;

3. Các đơn vị trực thuộc

a) Hạt kiểm lâm;

b) Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ;

c) Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật.