5 lời nhắn gửi đến du khách Trước khi đến Bạch mã, bạn nên đặt trước các dịch vụ và đem theo áo ấm và giày đế thâp; Xe máy hoặc ô tô trên 16 chổ ngồi không được phép lên đỉnh Bạch Mã; Không nên mong đợi ở Bạch Mã có những khách sạn sang trọng, sàn nhảy, quán karaoke hay những món ăn, quà lưu niệm có nguồn gốc từ động vật rừng; Bạn có thể bị phạt tiền nếu xả rác, nhổ cây, bẻ cành hay vi phạm các quy định cấm khác khi ở Bạch Mã; Chúng tôi rất biết ơn nếu bạn lưu ý các biển chỉ dẫn, nội quy tham quan và giúp chúng tôi thực hiện những điều đó (07.02.2021) *** 

Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật

Thông tin giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã
 

1. Chức năng

Tham mưu. giúp Giám đốc Vườn trong công tác cứu hộ, bảo tồn, phát triển sinh vật và phát triển sinh kế cho cộng đồng ở vùng đệm.

2. Nhiệm vụ

- Tiếp nhận động vật hoang dã quý hiếm đang cần cứu hộ, tái thả theo đề nghị của lực lượng chuyên ngành sau khi bắt giữ, tịch thu; cứu hộ, chăm sóc nhưng cá thể có khả năng phục hồi sức khỏe để thả vào tự nhiên theo sinh cảnh và vùng phân bố phù hợp, tổ chức tiêu hủy cá thể không có khả năng phục hồi sự sống hoặc có nguy cơ lây bệnh cho các loài động vật khác theo quy định.

- Nghiên cứu đặc tính sinh học, sinh lý, sinh sản và các nội dung liên quan của các loài động, thực vật hoang dã, quý hiếm phục vụ công tác bảo tồn theo nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật hiện hành.

- Sưu tập, gây trồng thực nghiệm bảo tồn nguồn gien các loài cây quý hiếm của Vườn và cung cấp nguồn giống một số loài phục vụ công tác trồng rừng trong khu vực.

- Triển khai các dịch vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lâm nghiệp và bảo tồn động thực vật hoang dã. Thực hiện các dịch vụ cung ứng cây, con giống lâm nghiệp từ sản phẩm sau nghiên cứu theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện dịch vụ về: thú y, hoạt động đào tạo, tư vấn chăm sóc, huấn luyện, trao đổi, cung cấp thông tin cho các cơ sở nuôi nhốt hợp pháp các loài động, thực vật hoang dã.

- Tham mưu và tổ chức thực hiện việc hợp tác, tài trợ, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về cứu hộ, nghiên cứu bảo tồn và phát triển sinh vật theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng, quản lý và thực hiện các chương trình, mô hình, dự án cải thiện sinh kế cho cộng đồng cư dân vùng đệm của Vườn; thực hiện việc kêu gọi tài trợ, hợp tác liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực cải thiện sinh kế cho nhân dân vùng đệm.

- Tổng hợp, báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã phân công.

3. Cơ cấu tổ chức

- Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật là đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã. Trung tâm cứu hộ có Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm và các viên chức chuyên môn. Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Vườn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức theo phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp.

- Giám đốc Trung tâm điều hành toàn bộ các hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về hoạt động của Trung tâm; bố trí, phân công nhiệm vụ cán bộ viên chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn, bảng mô tả vị trí việc làm và nhiệm vụ được giao; Phó giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

- Viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do Giám đốc Trung tâm phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Biên chế của Trung tâm là: 07 Biên chế (thực hiện theo quy chế làm việc và bảng mô tả vị trí việc làm).