5 lời nhắn gửi đến du khách Trước khi đến Bạch mã, bạn nên đặt trước các dịch vụ và đem theo áo ấm và giày đế thâp; Xe máy hoặc ô tô trên 16 chổ ngồi không được phép lên đỉnh Bạch Mã; Không nên mong đợi ở Bạch Mã có những khách sạn sang trọng, sàn nhảy, quán karaoke hay những món ăn, quà lưu niệm có nguồn gốc từ động vật rừng; Bạn có thể bị phạt tiền nếu xả rác, nhổ cây, bẻ cành hay vi phạm các quy định cấm khác khi ở Bạch Mã; Chúng tôi rất biết ơn nếu bạn lưu ý các biển chỉ dẫn, nội quy tham quan và giúp chúng tôi thực hiện những điều đó (07.02.2021) *** 

Hạt kiểm lâm

Thông tin giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Hạt kiểm lâm thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã

1. Chức năng

Hạt Kiểm lâm Bạch Mã trực thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã, tham mưu giúp Giám đốc, Hạt trưởng thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên thiên nhiên và các di tích lịch sử trong phạm vi ranh giới Vườn quản lý theo  pháp luật hiện hành.

Hạt Kiểm lâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và sử dụng tài khoản của Vườn để thực hiện công vụ theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, chống xâm hại rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng trong phạm vi Vườn quản lý.

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng, vận động và hướng dẫn nhân dân các xã vùng đệm tham gia bảo vệ, phát triển rừng; phối hợp với Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ soạn thảo tài liệu tuyên truyền bảo vệ rừng và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các Trạm Kiểm lâm trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo hiệu quả, đúng pháp luật.

- Xây dựng các phương án quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện phương án đã được phê duyệt.

- Xây dựng phương án và tổ chức thực hiện các hoạt động tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, vận chuyển lâm sản, săn bắn động vật rừng trái phép trên địa bàn.

- Chủ động phối, kết hợp chặt chẽ với chính quyền, nhân dân địa phương và các đơn vị chức năng để thực hiện tốt phương án quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

- Quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang bị chuyên dùng và cơ sở vật chất phục vụ cho quản lý, bảo vệ rừng của đơn vị theo quy định của Nhà nước.

- Chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Vườn và chế độ nghiệp vụ chuyên môn theo hệ thống ngành Kiểm lâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý ranh giới Vườn; khoán bảo vệ rừng; chi trả dịch vụ môi trường rừng theo sự phân công của Giám đốc Vườn.

- Phối hợp với phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức thực hiện công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, giám sát đa dạng sinh học, lâm sinh và giám sát các đoàn nghiên cứu khoa học trong Vườn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Vườn giao.

3. Cơ cấu tổ chức

- Hạt Kiểm lâm Bạch Mã có Hạt trưởng và 02 Phó Hạt trưởng. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo Hạt được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 77/QĐ-TCLN-VP ngày 09/02/2015 của Tổng cục Lâm nghiệp về phân cấp quản lý về tổ chức cán bộ cho Cục Kiểm lâm, các Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp.

- Hạt Kiểm lâm Bạch Mã có Văn phòng Hạt và các Trạm Kiểm lâm cửa rừng; Văn phòng Hạt Kiểm lâm có bộ phận Thanh tra-Pháp chế và bộ phận Quản lý, bảo vệ rừng.

- Số lượng Trạm Kiểm lâm do Giám đốc - Hạt trưởng quyết định. Mỗi Trạm Kiểm lâm có Trạm trưởng và Phó Trạm trưởng; Trạm trưởng, Phó trạm trưởng do Giám đốc Vườn quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển.

- Trạm trưởng các Trạm Kiểm lâm  điều hành toàn bộ hoạt động của Trạm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc - Hạt trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Trạm; bố trí, phân công nhiệm vụ viên chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn, bảng mô tả vị trí việc làm và nhiệm vụ được giao; Phó trạm trưởng giúp Trạm trưởng thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công và chịu trách nhiệm trước Trạm trưởng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; viên chức và người hợp đồng bảo vệ rừng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do Trạm trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Trạm trưởng, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Biên chế của Hạt Kiểm lâm là 69 Biên chế.