Dự báo thời tiết Bạch Mã

 Dự báo thời tiết tại Bạch Mã ngày 19/06/2019

-Trời nắng, nhiệt độ khoảng 26oC- 37oC