Dự báo thời tiết Bạch Mã

 Dự báo thời tiết tại Bạch Mã ngày 17/12/2018

-Trời có mưa, nhiệt độ khoảng 20oC- 23oC