Dự báo thời tiết Bạch Mã

 Dự báo thời tiết tại Bạch Mã ngày 24/04/2019

-Trời nắng, nhiệt độ khoảng 28oC- 36oC