Dự báo thời tiết Bạch Mã

 Dự báo thời tiết tại Bạch Mã ngày 19/9/2018

- Trời có mây, nắng nhẹ nhiệt độ khoảng 22oC- 32oC