Đường dây nóng

- Quản lý và bảo vệ rừng: 0948. 496. 606
- Dịch vụ du lịch: 0948. 64. 85. 52