Trang thông tin điện tử Vườn Quốc gia Bạch Mã

Đường dây nóng

- Quản lý và bảo vệ rừng: 0168.720.68.69
- Dịch vụ du lịch: 0123 635 6669